Private Pilot License

Private Pilot License – PPL (Hususi Pilot Lisansı), herhangi bir hava taşıtında “ticari olmamak kaydıyla” pilotluk yapılmasına imkan veren pilot lisansıdır. PPL, İngilizce private pilot licence kavramının akronimidir. Ticari amaç içermeyen uçuşları yapabilme lisansıdır. PPL alabilmek için gerekli olan şartlar, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi) tarafından belirlenir. PPL kısaltmasının arkasından parantez içinde eklenen harf hava aracının sınıfını belirtir: PPL(A) > uçak, PPL(H) > helikopter, vs.

Çok motorlu veya çok pilotlu uçaklarda uçabilmek; gece uçuşu veya alet uçuşu yapabilmek veya maddi kazanç sağlamak amacıyla uçabilmek için PPL lisansına ilaveten çeşitli lisans ve derecelendirmelerin edinilmesi gerekir.

PPL alabilmek için özel bir pilotaj kursunun tamamlanması gerekir. PPL(A) kursu öncesinde ve esnasında aşağıdaki Avrupa Havacılık Dairesi veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koşullarının gerçekleştirilmesi gerekir:

 • Uçucular için düzenlenmiş bir sağlık muayenesinden geçmek (En geç ilk solo uçuş öncesinde)
 • Kurs boyunca en az 45 saat uçmak (Solo ve çift kumanda uçuşlar dahil)
 • En az 10 saat solo uçmak, en az 25 saat Dual uçmak
 • En az bir cross country (150 nm ve ana meydandan farklı iki meydanda full stop inişli) “solo” uçuş yapmak.
 • 7 sınavın her birini en az %75 başarıyla geçmek
 • Bir sınav öğretmeni ile yapılan uçuş testini (sözlü sınav dahil) başarıyla geçmek

 

Eğer öğrenci minimum gereksinim olan 45 saatte yeterli seviyeye ulaşamazsa, uçuş eğitimine devam edilir. Uçuşa yeni başlayan pek çok öğrenci, kursu 50 -60 saat uçuş sonunda tamamlar. Pek çok öğrenci ilk solo uçuşunu 20 saat eğitim sonrasında gerçekleştirir.

PPL fiyatları için tıklayınız…

Instrument Rating (Alet Uçuşu)

Instrument Rating – IR (Alet Uçuşu) kavramının anlaşılabilmesi için öncelikle görerek uçuş kavramının ne olduğunu bilmek gerekir.

Görerek Uçuş (VFR Uçuş): Bir pilotun, uçağın durum (attitude) kontrolünü ve seyrüseferini uçak dışındaki görsel referanslara göre gerçekleştirdiği uçuştur. Şartların görerek uçuşa müsait olmadığı durumlarda -pilotun lisans ve dereceleri (rating) ile uçaktaki cihazlar müsaade ediyorsa- alet uçuşu gerçekleştirilir.

Alet uçuşu, aletli uçuş veya IFR uçuş; uçak dışındaki (harici) görsel referanslarla uçuşun tehlikeli olduğu durumlarda; uçak içindeki cihazları, göstergeleri ve seyrüsefer yardımcılarını kullanarak gerçekleştirilen uçuştur. IFR, İngilizce instrument flight rules (aletli uçuş kuralları) kavramının akronimidir. Profesyonel pilot olmak isteyenlerin PPL sonrasında IR programını mutlaka alması gerekir. Alet uçuşu, havacılıkta kullanılan iki uçuş kategorisinden (diğeri görerek uçuş) biridir. Bir pilotun alet uçuşu yapabilmesi için uygun lisans ve derecelere sahip olması gerekir.

Bir uçağın alet uçuşu yapması için mutlaka meteorolojik koşulların kötü olması gerekmez. Uçaklar arası ayrımı sağlayabilmek ve uçuş emniyetini artırabilmek için, belirli hava sahalarında uçuşlar kısmen veya tamamen alet uçuşu olmak zorundadır. Örneğin; ICAO’ya göre A sınıfı hava sahalarında tüm uçuşlar alet uçuşu kurallarına göre yapılır ve görerek uçuş yasaktır.

IR Eğitim Ücretleri için Tıklayınız…

Commercial Pilot Certificate – CPL (Ticari Uçuş Lisansı)

CPL, ticari uçuş yapabilmek için gerekli olan pilot lisansıdır. İngilizce “Commercial Pilot Licence” kavramının kısaltmasıdır. Hususi Pilot Lisansından (PPL) farklı olarak; pilota, yaptığı uçuş karşılığında para kazanmasına imkan verir.

CPL alabilmek için gerekli olan şartlar ve CPL’nin sağladığı ayrıcalıklar, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) tarafından belirlenir; ancak bazı şartlar ülkeden ülkeye değişir. ICAO’ya göre CPL alabilmek için İngilizce bilmek (söyleneni anlayabilmek, okuyabilmek ve yazabilmek), PPL sahibi olmak, gerekli uçuş eğitimini tamamlamak, en az 300 deniz mili (nm) cross country (meydanlar arası) uçuş yapmak, 1. sınıf uçuş muayenesini ve sınavları başarıyla geçmek gerekir.

Teori sınavları şu konuları kapsar:

 • Havacılık Yasası
 • Seyrüsefer (Navigasyon)
 • Genel Uçak Bilgisi
 • Operasyonel Prosedürler
 • Uçuş Performansı ve Planlaması
 • Uçuş Prensipleri
 • İnsan Performansı ve Limitleri

 

VFR (görerek uçuş) iletişim usulleri, Meteoroloji, Uçak, helikopter gibi farklı hava taşıtları için farklı CPL’ler mevcuttur. Bazı ülkelerde “kaptan pilot” unvanını kullanabilmek için en az CPL sahibi olmak gereklidir.

CPL Eğitim Ücretleri için tıklayınız…

Multi Engine – ME (Çoklu Motor Eğitimi)

Pilotluk uçuş eğitimi adaylarının PPL, CPL ve Instrument Rating programlarını başarı ile tamamlamalarının ardından ME – Multi Engine Rating programını almaları gerekmektedir. Tek motor uçaklarda uçuş tecrübesi kazanan aday pilot, ilave bir eğitim ile çok motorlu uçak kullanımını öğrenmelidir. Çok motorlu uçak eğitimlerindeki amaç; pilot adayına çok motor aerodinamiği ve performansı konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmaktır. Aday pilotlar ME eğitimleri sırasında, çok motorlu uçaklarda iniş, kalkış ve yaklaşma usullerini öğrenirler.

Öğrenciler, ME kapsamında hocaları ile birlikte yaptıkları uçuşlarında ve solo uçuşlarında çok motorlu uçağın kontrolü ve yönetimi, geniş çaplı uçak kumanda sisteminin kullanılması gibi eğitimleri alırlar.

ME Eğitim Ücretleri için tıklayınız…

Bilgi Formu